Wanneer is voor het laatst aangifte gedaan voor de Inkomstenbelasting?
Voor uzelf, uw partner en thuis wonende kinderen
Basisgegevens:

Uzelf, uw partner en thuis wonende kinderen

 • Geboortedata
 • Namen en voorletters
 • BSN-nummer
 • Bankrekening nummers
Inkomen

(van alle personen waarvoor aangifte
gedaan dient te worden):

 • Jaaropgaven alle werkgevers jaar van aangifte(s)
 • Jaaropgaven van alle uitkeringen en pensioenen jaar
  van aangifte(s)
 • Alimentatie ex-partner
 • Voorlopige aanslagen of teruggave jaar van aangifte(s)
 • Ontvangen zorg-, huur- en kindertoeslagen
 • Heeft u bijverdiensten als freelancer, alphahulp, artiest
  of beroepssporter?
 • Kosten t.b.v. kinderopvang
Box 3:
 • Opgave banksaldi per 31-12 jaar van aangifte en jaar -/-1
 • Opgave spaarlonen per  31-12 jaar van aangifte en jaar -/-1
 • Opgave effecten 31-12 jaar van aangifte en jaar -/-1
 • Opgave ingehouden dividendbelasting jaar van aangifte
 • Opgave kapitaalverzekeringen 31-12 jaar van
  aangifte en jaar -/-1
 • De waarde van alle overige bezittingen.
  Denk daarbij aan 2de woning en verhuurde objecten
 • Saldo uitgeleend geld
 • Opgave saldo leningen 31-12 jaar van aangifte en
  jaar -/-1
 • Opgave saldo overige schulden 31-12 jaar van aangifte
  en jaar -/-1
 • Aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de aandelen)
  in vennootschap of coöperatie
Eigen woning:
 • WOZ waarde
 • Opgave hypotheekrente en saldo hypotheek
 • Bij aan- en verkoop woning de notarisafrekeningen,
  de taxatienota’s en de WOZ waarde van de woningen
 • Opgave opbrengst verhuur
 • Opgave rijkssubsidie eigen woning
 • Opgave overige leningen van de eigen woning
Lijfrente:
 • Betaalde lijfrente
 • Meest recente A-factor (pensioenopgaaf) t.b.v. lijfrente
Studiekosten:
Alle studiekosten (niet van de kinderen) gericht op beroep
of toekomstige baan (inclusief verreden km’s)
Zorgkosten:
 • Genees- en heelkundige
 • Medicijnen op doktersvoorschrift
 • Hulpmiddelen, zoals steunzolen, rollator of een rolstoel
 • Vervoer zoals reiskosten naar huisarts of ziekenhuis
 • Een dieet op doktersvoorschrift
 • Extra kleding en beddengoed
 • Reiskosten voor ziekenbezoek
 • Ter beoordeling: alle kosten verbandhoudende met ziekte
 • Indien aangifte 2008 of eerder: de ziektekostenpolissen
Giften:
 • Betaalde giften aan ANBI erkende instellingen
  met betalingsbewijs
 • Giften gedaan via notariële akte
Levensonderhoud:

Betaalde alimentatie voor ex-partner en/of kinderen

Klik hier om de complete lijst te downloaden.

w